Sabit Ortodontik Aygıtlar

Dişler üzerine tek tek yapıştırılan braketler ve bağlandıkları telden oluşur. Braketler ‘metal braketler’;
Erişkin hastaların tercih ettiği ‘estetik braketler’
ve dışarıdan görünmeyen, dişlerin dil tarafına bakan iç yüzeylerine yerleştirilen ‘lingual braketler’ olarak sınıflandırılabilirler.