Ortognatik Cerrahi

Ortodontik tedavi sınırları içerisinde iskeletsel problemlerin çözümünün sağlanamadığı olgularda cerrahi – ortodonti işbirliğinden yararlanılır. Dişler bulundukları çeneler içinde uygun konumlarına getirilirler; cerrah ve ortodontist operasyonu planlar ve uygun görülen zamanda genel anestezi altında operasyon gerçekleştirilir.