Hareketli Ortodontik Aygıtlar

Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen aygıtlardır. Erken dönemde kullanılan; alışkanlık önleyici aygıtlar, genişletme plakları, yer tutucular
ve sabit tedavi sonrası pekiştirme amacı ile kullanılan plaklar bu gruptaki aygıtlara örnek olarak sayılabilir.